O solidarności ponad podziałami (Angela Y. Davis, „Kobiety, rasa, klasa”)

Historia postępowych ruchów społecznych przypomina w niektórych momentach opression olimpics. Można zaobserwować w poszczególnych grupach lęk, że sprawiedliwości społecznej jest za mało, aby starczyło jej dla wszystkich. Z tej perspektywy zagwarantowanie praw jednej grupie miałoby skutkować odmówieniem czy odebraniem ich innym. Równie istotna wydaje się potrzeba udowodnienia, że własna sprawa jest najpilniejsza. Jedną z najciekawszych … Czytaj dalej O solidarności ponad podziałami (Angela Y. Davis, „Kobiety, rasa, klasa”)