• Patronem wydania jest Kraków Miasto Literatury UNESCO
Eventy | 03.06.2013
SZEŚĆ WIDOKÓW NA KINEMATOGRAFIĘ JAPOŃSKĄ
Eventy | 03.06.2013

SZEŚĆ WIDOKÓW NA KINEMATOGRAFIĘ JAPOŃSKĄ

6 czerwca na rynku ukaże się książka Sześć widoków na kinematografię japońską, której patronujemy. Z tej okazji Wydawnictwo Yohei udostępniło darmową elektroniczną wersję rozdziału poświęconego fenomenowi Godzilli. To jedna z pierwszych tego typu inicjatyw promocyjnych w Polsce.

Przystępując do pracy nad Sześcioma widokami na kinematografię japońską, Dawid Głownia wyznaczył sobie dwa cele. Pierwszy stanowiła prezentacja metody badań kinematografii japońskiej, ujmującej jej utwory i dzieje w ramach szerszego kontekstu społecznego, politycznego i kulturowego. Drugi – przybliżenie Czytelnikowi kilku interesujących, a przy tym rzadko poruszanych w dotychczasowej literaturze przedmiotu, zjawisk z jej długiej historii.

W sześciu zróżnicowanych, tak pod względem formy, jak i treści, rozdziałach autor omawia kolejno: narodziny japońskiego przemysłu filmowego; wpływy, jakie wywarły nań tradycyjne formy artystyczne; okoliczności wykształcenia się japońskiego systemu cenzury filmowej; wzajemne przenikanie się sfer polityki, sportu i kina od schyłku XIX wieku do zakończenia II wojny światowej; społeczno-polityczne aspekty filmów o wielkich potworach i dzieje ich recepcji na Zachodzie; w końcu zaś proces kształtowania się mitycznej opowieści o 47 roninach i jej wybrane filmowe interpretacje.

 

Dawid Głownia jest doktorantem w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, gdzie przygotowuje pracę poświęconą relacjom zachodzącym między kinem a szerszymi przekształceniami społeczno-politycznymi Japonii do 1952 roku. Opublikował kilka artykułów naukowych i niemal setkę mniej zobowiązujących tekstów poświęconych szeroko pojmowanej kulturze.

 

Wydawnictwo Yohei specjalizuje się w publikacjach poświęconych kinu. Dotychczas jego nakładem ukazały się Odrażające, brudne, złe. 100 filmów gore Piotra Sawickiego, Frankenstein. 100 lat w kulturze Rafała Donicy oraz praca zbiorowa Kinemitografia nowego milenium, przygotowana przez studentów krakowskiego filmoznawstwa.

 

Darmowa wersja rozdziału przeznaczona do lektury online dostępna jest na platformie Scribd

Wersja do pobrania