• Patronem wydania jest Kraków Miasto Literatury UNESCO
Fundacja | 22.03.2020
Fundacja Wspierania Kultury „Popmoderna”
Fundacja | 22.03.2020

Fundacja Wspierania Kultury „Popmoderna”

Nasza fundacja powstała, aby promować czytelnictwo i aktywne uczestnictwo w kulturze, prowadzić działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność charytatywną, upowszechniać polskie i światowe dziedzictwo kulturowe i nie tylko.

Realizujemy swoje cele poprzez działalność w internecie, w tym szczególnie tworzenie i wydawanie portalu Popmoderna, organizowanie, prowadzenie, finansowanie lub współfinansowanie spotkań, wystaw, imprez, seminariów, konferencji, akcji promocyjnych oraz festiwali; promowanie i wspieranie inicjatyw twórczych oraz młodych talentów i nie tylko 🙂

Więcej na ten temat znajdziesz w naszym statucie

Masz jakieś pytania, chciałbyś nawiązać współpracę? Napisz na adres mateusz.witkowski@popmoderna.pl