chromry
KOMIKSY | 08.10.2012

Bolesław Chromry: Wakacje